Pakowanie maszyn do transportu

Rozwój techniczny jest zjawiskiem przebiegającym równolegle do rozwoju człowieka na ziemi. Wraz z rozwojem życia zmieniają się wynalazki i ich skala. Jeszcze 4000 lat temu wynalezione koło byłoby bardzo łatwym do przetransportowania przedmiotem. Ba, samo w sobie było częścią maszyny transportowej. Z wieku na wiek zmieniały się gabaryty oraz złożoność maszyn, które wyprodukowane w mieście…